Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

PLACENÍ ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO

* POUZE BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK

Placení se provádí převodem z účtu kteréhokoliv bankovního ústavu na účet MŠ.

Účet: SBERBANK    4 160 001 377/6800

při platbě z účtu ČS je nutno nahlásit číslo sběrného účtu ČS

MŠ 279:  0101085541

MŠ 116:  0101085701

 

Je nutné donést potvrzení Souhlas k inkasu z banky nebo ČS.

 

 

VÝŠE ŠKOLNÉHO

* oznámení o změně výše školného: Oznámení o změně výše školného.docx

 

Ve školním roce 2017/2018 činí výše školného 210,- Kč.

 

Za předškolní vzdělávání v posledním roce před nástupem povinné školní docházky se školné neplatí.

 

S okamžitou platností dochází ke změně telefonního čísla pro omlouvání obědů. Na ostatních telefonních číslech oběd odhlášen nebude! Pro omlouvání obědů v MŠ Ugartova 279 slouží  telefonní číslo 732 456 336 nebo formuláře u šatny.

 

S platností od 1. ledna 2018 dochází k navýšení ceny stravného.

 

STRAVNÉ

 

Přesnídávka       7,-

Oběd                18-

Svačina              7,-

 

Polední strava   25,-

Celodenní strava 32,-

 

  Dítě, které ve školním roce 2017/2018 dovrší 7 let:

 

Přesnídávka       7,-

Oběd                21,-

Svačina              7,-

 

Polední strava   28,-

Celodenní strava 35,-

     

 

                                               

 

Úplata za školní stravování je stanovena dle vyhlášky č.107/2005 Sb. a strávníci hradí pouze v plné výši suroviny, ostatní náklady – energie, mzdové náklady jsou hrazeny z provozních prostředků.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování dle výše uvedené vyhlášky na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku.

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY

Přihlašování a odhlašování stravy se provádí den předem do 13,00 hod. osobně u kuchařky v kuchyni, v kanceláři vedoucí ŠJ, písemně na tiskopise v každém oddělení nebo telefonicky. První den neodhlášené nepřítomnosti je možno oběd vyzvednout do jídlonosiče od 11:00 do 11:30 hod. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

souhlas k inkasu

(Marta Lodesová, 1. 2. 2017 14:33)

Dobrý den, souhlas k inkasu zaveden v loňském roce. Stále nedochází ke strhávání z vaší strany. č. účtu 43-6696630277/0100. Školné zaplaceno do 1/2017, žádám o strhávání až od 2/2017. děkuji Marta Lodesová