Jdi na obsah Jdi na menu
 


Radost dětem při MŠ 116 Přímětice, z. s.

RADOST DĚTEM PŘI MŠ 116 PŘÍMĚTICE, Z. S. 

Oficiálně jsme byli jako občanské sdružení schváleni Ministerstvem vnitra ČR dne 29.11.2013. Bylo nám přiděleno IČ 02386186. Díky změně administrativy na počátku roku 2014 jsme se transformovali do spolku. Splnili jsme všechny potřebné podmínky a prošli záludnými formuláři a díky tomu jsme byli úspěšně zapsáni 15.10.2014 do spolkového rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně.

 
Jsme sdružením zákonných zástupců žáků MŠ 116.

 Za hlavní cíl si klademe:

 • podporu výchovy dětí MŠ Přímětice 116,

 • zabezpečení zdravého a bezpečného prostředí pro děti MŠ a zajištění jejich zdravého vývoje, 

 • podporu mimo výukových aktivit a mimoškolních činností,

 • spolupráci a vzájemnou komunikaci spolku s učiteli, vedením školky, zřizovatelem školky a případně s dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání, materiálního zázemí a prezentaci MŠ Přímětice 116. 

   

Ke splnění svých cílů byl schválen na šk.rok

2017/2018 rodičovský příspěvek.

Jeho výše na pololetí činí 500,- Kč/ dítě.

 

Příspěvky zasílejte na účet č.: 2400632428/2010 Fio banka

 

Do poznámky, prosím, uvádějte jméno dítěte pro lepší identifikaci.

 

Schválené znění stanov je ke stažení zde:

Stanovy Radost dětem při MŠ 116 Přímětice, z.s..doc

  

Členové výboru spolku nyní jsou:

         Předseda: Zuzana Vejtasová, DiS.

 

Pokladník: Eliška Truhlářová

 

Jednatel: Ludmila Farkašová

 

 

SBÍRÁME PAPÍR, KARTONY A TEXTIL

"Soutěž s panem Popelou"

Je potřeba:

 • roztřídit papíry (letáky, noviny) od kartonů
 • textil se balí do igelitového pytle zvlášť
 • zvážit
 • dovést do bývalé tělocvičny na Faru 
 • zapsat počet kg do seznamu na nástěnce MŠ 116

Letošní ročník sběru skončen. Přikládáme konečné výsledky. Výsledky sběru.pdf

Obsadili jsme krásné 15.místo z 34 přihlášených škol a školek. Podařilo se nám nasbírat 8.820kg.

Ve školce bylo odměněno 9 "největších sběratelů" krásnými dárky od společnosti FCC.  

!VŠEM RODIČŮM, KTEŘÍ SE ÚČASTNILI MOC DĚKUJEME!

 

POŘADANÉ SCHŮZE SPOLKU:

5.4.2018

Čas a místo: 16:00, jídelna MŠ Přímětice 116, 669 02 Znojmo

1) Obeznámení přítomných členů s programem schůze

2) Poděkování odcházejícím členům výboru spolku

3) Organizace školky - zvonění na třídy a fungování školky přes prázdniny

4) Probrány finanční záležitosti spolku:

 • Aktuální stav na účtu spolku

 • Požadavky na hračky do tříd

 • Použití dotací Města Znojma na pomůcky na výtvarnou výchovu a na přepravu dětí na kulturní a vzdělávací akci

5) Zhodnocení pořádaného plesu, jak z materiálního hlediska, tak z hlediska

    spokojenosti návštěvníků.

6) Probrány návrhy na pořádání závěrečného výletu pro předškoláky

 

 18.2.2018 Dětský maškarní ples

plakat-2018.jpg

9.1.2018

Čas a místo: 16:30, salonek Pohostinství Polehňa, 669 04 Znojmo 4

1) Obeznámení přítomných členů s programem schůze

2) Změna členů statutárního orgánu spolku. Všemi přítomnými bylo zvoleno nové 

    vedení spolku:

 • Předseda - Zuzana Vejtasová, DiS.
 • Jednatel - Ludmila Farkašová
 • Pokladník - Eliška Truhlářová

    Do konce ledna bude oficiálně zapsáno na rejstříkovém soudě v Brně.

3) Financování spolku - seznámení členů s momentálním stavem financí.

4) Probrány veškeré záležitosti k chystanému děts.maškarnímu plesu.

 • Proběhne v NE 18.2.2018 ve 14:30, téma "Povolání"
 • Je potřeba připravit dárečky vhodné do tomboly a občerstvení, které se bude na plese prodávat
 • Přivítáme dobrovolníky (šatna, prodej tomboly, výdej tomboly)
 • Letos se nebude vyrábět výzdoba, ale budou se nosit pomůcky z práce

 

PŘEDEŠLÉ SCHŮZE:

 21.9.2015

Čas a místo: 16:00, jídelna MŠ Přímětice 116, 669 02 Znojmo

Body jednání:

1) Obeznámení přítomných členů s programem schůze

2) Seznámení rodičů se spolkem (členové, stanovy, cíl, dosavadní výsledky atd.)

3) Financování spolku - pokladník seznámil rodiče s aktuálním stavem

                                    - probrány podmínky sběru papíru pro FCC Group

4) Hlasování o členském příspěvku. Všemi přítomnými schválen příspěvek na

     šk.rok 2015/2016 ve výši 500,-/dítě/pololetí.

5) Návrhy akcí včetně kalkulací a probrány požadavky pí. učitelek zasahující do

     rozpočtu spolku - běžné výdaje na provozování akcí, balíčky, atd.

                               - výdaje na výlety (hasiči, výlet vláčkem, znojemský hrad, atd.)

                               - muzikoterapie, kouzelník a další. 

6) Schválena dotace od Města Znojma. Z tohoto fondu čerpáno na:

 •       zakoupení edukačních CD na interaktivní tabuli do třídy
 •       pomůcky na výtvarnou výchovu
 •       dopravu dětí na kulturní a vzdělávací akci.

 

 4.11.2015

Čas a místo: 16:30, salonek Pohostinství Polehňa, 669 02 Znojmo

Body jednání:

Schůzka zaměřená výhradně na plánování našeho tradičního Maškarního plesu.

Probrán termín, tematické zaměření, návrh DJ, zajištění občerstvení, tombola atd.

 

 27.1.2016

Čas a místo: 16:00, salonek Pohostinství Polehňa, 669 02 Znojmo

Body jednání:

1) Vyrábění výzdoby sálu na Maškarní ples

2) Probrány finanční záležitosti spolku:

 • Aktuální stav na účtu spolku
 • Požadavky na hračky do tříd
 • Použití dotací Města Znojma na pomůcky na výtvarnou výchovu a na přepravu dětí na kulturní a vzdělávací akci

plakat-maskarni-21.2.2016.jpg

 6.4.2016

Čas a místo: 16:30, salonek Pohostinství Polehňa, 669 02 Znojmo

Body jednání:

1) Vyřešit problematiku neplatících členů

2) Zhodnocení pořádaného plesu, jak z materiálního hlediska, tak z hlediska

    spokojenosti návštěvníků

3) Shrnutí rozpočtu ke konci šk.roku 2015/2016. Navrhnut nákup vybavení na

     dětské hřiště a nově zrekonstruovaný dvoreček školky. Schváleno.

4) Probrány možnosti závěrečného výletu. Schválena návštěva vzdělávacího

     programu Hvězdárny a planetária v Brně. Navrhovaný termín 7.6.2016.  

 

22.9.2016

Čas a místo: 16:00, jídelna MŠ Přímětice 116, 669 02 Znojmo

Body jednání:

1) Obeznámení přítomných členů s programem schůze

2) Seznámení rodičů se spolkem (členové, stanovy, cíl, dosavadní výsledky atd.)

3) Financování spolku - pokladník seznámil rodiče s aktuálním stavem

                                    - probrány podmínky sběru papíru pro FCC Group

                                    - seznámení s programem dotací od Města Znojma

4) Návrhy  akcí  včetně  kalkulací a probrány  požadavky   pí.  učitelek zasahující do

     rozpočtu spolku - běžné výdaje na provozování akcí, výlety, balíčky, atd.

                               - požadavek na zakoupení nové kytary

5) Hlavně noví  členové  seznámeni  s  organizací děts. maškarního plesu - potřeba

    dobrovolníků, dárků do tomboly, atd.

6) Návrh na pořádání sportovního dne na  konci škol. roku.  Bude probráno na další

    schůzi.                               

7) Hlasování o výši členského příspěvku.  Všemi přítomnými schválen příspěvek na

     šk.rok 2016/2017 ve výši 500,-/dítě/pololetí.  

 

 26.2.2017

plakat-maskarni-ples-2017.jpg    

21.9.2017

Čas a místo: 16:00, jídelna MŠ Přímětice 116, 669 02 Znojmo

Body jednání:

1) Obeznámení přítomných členů s programem schůze

2) Seznámení rodičů se spolkem (členové, stanovy, cíl, dosavadní výsledky atd.)

3) Financování spolku - pokladník seznámil rodiče s aktuálním stavem

                                    - probrány podmínky sběru papíru pro FCC Group

                                    - seznámení s programem dotací od Města Znojma

4) Návrhy  akcí  včetně  kalkulací a probrány  požadavky   pí.  učitelek zasahující do

     rozpočtu spolku - běžné výdaje na provozování akcí, výlety, balíčky, aj.

5) Hlavně noví  členové  seznámeni  s  organizací děts. maškarního plesu - potřeba

    dobrovolníků, dárků do tomboly, atd.

6) Hlasování o výši členského příspěvku.  Všemi přítomnými schválen příspěvek na

     šk.rok 2017/2018 ve výši 500,-/dítě/pololetí.  

7) Stávající členové výboru sdělili přítomným své rozhodnutí předat své funkce. 

    Hlasovalo se o novém předsedovi a pokladníkovi. Zvolena paní Zuzana

    Vejtasová jako předseda a paní Eliška Truhlářová jako pokladník. Jednatel bude

    zvolen na další schůzi na sklonku listopadu/prosince.

                                                                  

DĚKUJEME VŠEM RODINÁM, KTERÉ CHODÍ NA NAŠE SCHŮZKY A JAKKOLIV POMÁHAJÍ K NAPLNĚNÍ NAŠEHO CÍLU 

RADOSTI DĚTEM :-)

 

  

_________________________________________________________________________


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Píše se o nás!

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář