Jdi na obsah Jdi na menu
 


Radost dětem při MŠ 116 Přímětice, z.s.

 

 


 

KONTAKT NA ČLENY VÝBORU:

předseda spolku: Zuzana Vejtasová, Dis., tel. 604 885 511

jednate spolkul: Ludmila Farkašová, tel. 736 456 031

pokladník spolku: Eliška Truhlářová, tel. 728 343 363

 


 

Stanovy 2018

 


 

bez-sponzoru-plakat-ples-2019.jpg
 


 

Členská schůze Radost dětem při MŠ 116 Přímětice

Místo konání: MŠ Přímětice 116, 669 04 Znojmo 4

Datum a čas konání: 7.1.. 2019 v 15:30 hod.

Body jednání:

1. Členský příspěvek – všeobecné informace (uhraďte nejpozději do 28.2.2019, viz. lístečky v přihrádce)

2. Sběr papíru – všeobecné informace o sbírání (ukládání papíru, zapisování hmotnosti papíru, atd.). Upozornění na malou aktivitu při sběru. Proto bylo odhlasováno přítomnými členy schůze, že každé pololetí budou první tři nejlepší sběrači z každé třídy odměněni věcnými dary (první vítězové budou vyhlášeni 31.1.2019), tak aby motivace byla větší a přineslo nám to do rozpočtu školky více peněz.

3. Volba nového předsedy – z důvodu odchodu dítěte člena stat. orgánu – předsedy Zuzany Vejtasové, byl jednohlasně zvolen nový předseda spolku Denisa Baladová. Nikdo z přítomných nehlasoval proti. Další členové spolku zůstávají nezměněny. Veškerá ustanovení ve stanovách zůstávají v platnosti.

4. Dětský maškarní ples – tématem letošního ročníku byly navrženy postavy z dvora královského (králové, princezny, rytíři, šaškové, atd.). Byl naplánován harmonogram a organizace přípravy sálu (výzdoba, kulisy, atd.). Podstatným bodem byly výhry do tomboly, které je potřeba nosit paní učitelkám nejpozději do 15.2.2019 (bližší informace na lístečkách ve skříňkách vašich dětí).

5. Výlet pro předškoláky – ve zkratce probrány návrhy na výlet pro předškoláky ( to bude ovlivněno úspěšností plesu). Jelikož je méně předškolních dětí, bude kapacita autobusu doplněna menšími dětmi. Kam přesně se pojede odhlasujeme na další schůzi, která se uskuteční po plese.

 


 

Členská schůze Radost dětem při MŠ 116 Přímětice

Místo konání: MŠ Přímětice 116, 669 04 Znojmo 4

Datum a čas konání: 11. 9. 2018 v 16:00 hod.

Body jednání:

  1. Seznámení členů s výborem spolku
  2. Seznámení rodičů se spolkem - charakter, účel a hlavní činnost spolku
  • pořádání pravidelných schůzí, kde probíráme náměty, připomínky a stížnosti
  • pořádání různých kulturních akcí za podpory rodičů, za účelem získání finančních prostředků. Oznámen termín plesu - 3.3. 2019 v Pohostinství Polehňa, další podrobnosti budou probrány na další schůzce.
  • propagace aktivit spolku, např. publikování článků v místním tisku, na internetu
  • zajištění účastí dětí na soutěžích (soutěž s panem Popelou) - probrány pravidla sběru - co a jak třídit, kam nosit, zapisovat.
  • získání dotací od města Znojma

      3. Návrhy akcí na šk. rok 2018/2019 včetně předběžných kalkulací a probrány požadavky pí. učitelek zasahujících do rozpočtu spolku

      4. Hlasování o členském příspěvku - odhlasována částka 600,-/dítě/pololetí všemi přítomnými. Nikdo nehlasoval proti. Pokladník upozornil na termín nejpozdějšího termínu zaplacení a nechal ve skříňkách papírek s číslem účtu.

      5. Další termín schůze bude v průběhu ledna, kde se budou probírat podrobnosti k plesu, výletu pro předškoláky, apod.. Termín bude vyvěšen dopředu na nástěnce.